Privacy

Bij Pomtiedom verwerken we jouw persoonlijke gegevens omdat je onze diensten gebruikt of omdat je die info zelf aan ons geeft. Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)

We verwerken jouw gegevens bij Pomtiedom voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van jouw betalingen.
 • Voor het aanmaken van jouw account.
 • Zodat we je kunnen bellen of mailen als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Pomtiedom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Pomtiedom verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kan je zelf doen via de instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@pomtiedomnijmegen.nl.

Pomtiedom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Google Analytics

Via Google Analytics 4 worden op deze website geanonimiseerd gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten.
 • IP-adressen worden geanonimiseerd.
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om 'gegevens met Google te delen' uitgezet.
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.